Alles over stikstof

Kennisbank

Lees alles over stikstof en de eigenschappen, de impact op het milieu, tips over reductie of wetgeving. Deze kennisbank zal je helpen om een beter begrip te krijgen van deze veelzijdige stof.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
2
min lezen
Nieuws

July 8, 2024

Debat mestproblematiek: boeren blijven nog wekenlang in onzekerheid hangen over de mestproblematiek

Minister Wiersma van Landbouw (BBB) heeft de Tweede Kamer niet kunnen overtuigen van haar aanpak van de mestproblemen waarmee veel boeren kampen.

1
min lezen
Nieuws

June 25, 2024

Stikstofuitstoot door zeevaart hoger dan verwacht

Ook op zee wordt stikstof uitgestoten; en ondanks strengere emissie-eisen voor schepen valt de uitstoot hoger uit dan verwacht.

2
min lezen
Nieuws

June 19, 2024

Mona Keijzer (BBB) kiest voor stikstofregels wanneer dit uitkomt

Mona Keijzer vocht tegen de bouw van een woonzorgcomplex voor ouderen nabij haar woning, waarbij zij zich op natuurwetgeving beriep die haar partij eigenlijk wil versoepelen.

2
min lezen
Nieuws

June 11, 2024

Update: Rechter wijst eisen van Greenpeace voor versnelde stikstofreductie af

Greenpeace spande een kort geding aan tegen de overheid, maar nu heeft rechtbank Greenpeace niet in haar gelijk gesteld wat betreft de eis voor een versnelde stikstofreductie.

3
min lezen
Nieuws

June 3, 2024

Hoe zit het met humane stikstofuitstoot en ons dieet?

Volgens Jessica van Leeuwen (BBB) stoten veganisten meer stikstof uit dan vleeseters. Maar humane stikstofuitstoot speelt geen rol in de stikstofcrisis. Lees meer hierover.

3
min lezen
Nieuws

May 1, 2024

Speciale stikstofregels voor Schiphol

Versoepelingen maakte het voor Schiphol eenvoudiger om een natuurvergunning te verkrijgen, waardoor het aantal vluchten niet verminderd hoefde te worden. Lees meer hierover.

5
min lezen
Stikstof

April 29, 2024

Een stikstofberekening voor een festival 

In dit artikel vertellen we je meer over een stikstofberekening voor festivals. Hoe ziet een dergelijke berekening eruit? En wat kun je doen als de depositie te hoog blijkt?

2
min lezen
Nieuws

April 25, 2024

Nog veel boeren in Nederland zonder geldige stikstofvergunning

Nog maar weinig boeren hebben gebruik gemaakt van de hulp van het Rijk om hun stikstofvergunning op orde te krijgen. Bedrijven hebben tot 2025 hiervoor.

3
min lezen
Nieuws

April 11, 2024

Update over de Nederlandse mest crisis

Nederland heeft te maken met een mest crisis, en de politiek is verdeeld over hoe deze crisis aan te pakken. Lees meer hierover.

2
min lezen
Nieuws

March 29, 2024

Ook voor paasvuren is een stikstof berekening nodig

In een aantal provincies in Nederland bestaat de traditie van paasvuren, maar hierbij ontstaat veel stikstof. Lees meer hierover.

2
min lezen
Nieuws

March 27, 2024

Greenpeace start kort geding

Greenpeace Nederland start een kort geding; omdat ze vinden dat de stikstofaanpak van de overheid te weinig resultaat heeft. Greenpeace wil de meest kwetsbare natuur voor eind 2025 redden.

2
min lezen
Nieuws

March 20, 2024

Stikstofdepositie door eendenhouderijen

Kijktip over een relevant stikstof-onderwerp waar je weinig over hoort: Zembla aflevering “De pekingeenden van Gelderland”.Deze eendenhouderijen stoten enorm veel ammoniak uit, die vervolgens op de Veluwe neerslaat.‍

3
min lezen
Nieuws

March 12, 2024

Minister voor Natuur en Stikstof gaat tegen Europese natuurherstelwet stemmen

Op 12 april zal er over de Europese natuurherstelwet gestemd worden. Nederland zal tegen deze wet stemmen. Lees meer hierover.

6
min lezen
Stikstof

March 5, 2024

Interview: alles over de stikstofberekening

In dit interview vertelt Ricardo, NOx-specialist, je alles over de stikstofberekening. Wat is een stikstofberekening? En hoe komt een dergelijke berekening tot stand? Ontdek wat je kunt verwachten als je een stikstofberekening laat uitvoeren en wat een stikstofrapport jou oplevert.

2
min lezen
Nieuws

November 20, 2023

Verkiezingen en stikstof: standpunten per partij

Stikstof (en het beleid van de komende jaren) heeft grote gevolgen voor het milieu. Wat zijn de standpunten van de verschillende politieke partijen rondom de stikstofcrisis?

4
min lezen
Bouw

November 10, 2022

Emissieloos bouwen: CO2 en stikstof

De enige structurele oplossing voor de bouw in de stikstofcrisis is emissieloos bouwen. Lees hierover meer in ons artikel en onze samenwerking met TNO.

2
min lezen
Bouw

November 7, 2022

Bouwvrijstelling van tafel: AERIUS berekening bouwfase weer verplicht

De bouwvrijstelling is weer van tafel geveegd door de Raad van State. Hierdoor zijn AERIUS berekeningen voor de bouwfase weer verplicht.

4
min lezen
Tips & tricks

June 22, 2022

Stikstofvrij bouwen

Welkom op onze tips & tricks pagina voor stikstofvrij bouwen. Hier leggen we uit hoe stikstof wordt berekend, en hoe jij stikstofvrij of -arm kunt bouwen.

2
min lezen
Nieuws

December 15, 2021

Schiphol wacht grote uitdaging omtrent stikstofuitstoot

Schiphol is een vrij grote luchthaven in een klein land als ons. Ook in de stikstofproblematiek zien we dit terugkomen. Hoe zit dat?

4
min lezen
Nieuws

September 7, 2021

Mogelijk rechtszaak stikstof van Greenpeace tegen de staat

Greenpeace wil mogelijk een rechtszaak aanspannen tegen de Nederlandse overheid omtrent stikstofemissies en schade aan de natuur. Lees hierover meer.

4
min lezen
Stikstof

July 7, 2021

Stikstofrapport: Naar een ontspannen Nederland

Wat is de weg naar een ontspannen Nederland? Dat is de vraag die een nieuw stikstof rapport beantwoord. We behandelen dit rapport en de reacties in dit artikel.

5
min lezen
Stikstof

June 22, 2021

Onze oplossing voor de stikstofcrisis: een integrale aanpak.

In dit artikel beschrijven we de huidige lijst van maatregelen van de overheid, en voegen we waardevolle maatregelen toe om de stikstofcrisis op een integrale wijze op te kunnen lossen.

2
min lezen
Nieuws

June 4, 2021

Gezamenlijk stikstofplan van boeren- en milieuclubs

Boerenorganisatie LTO, milieuclub Natuurmonumenten, en enkele andere organisaties hebben samen een stikstofplan geschreven.

4
min lezen
Tips & tricks

May 28, 2021

AERIUS berekening zelf maken

In dit artikel leggen we uit hoe de AERIUS calculator werkt en proberen we je op weg te helpen om zelf een stikstofberekening te maken.

5
min lezen
Stikstof

April 30, 2021

Wat is stikstof en wat doet het?

In dit artikel geven we een samenvatting wat stikstof in de stikstofcrisis is, waar het vandaan komt, en wat de gevolgen zijn voor onze omgeving.

4
min lezen
Stikstof

July 24, 2020

Veevoer en de stikstofcrisis

Lees over het effect van veevoer op de stikstofcrisis, en het potentiële effect.

5
min lezen

May 20, 2020

De gezondheidsgevolgen van de stikstofcrisis

Wat zijn de gezondheidsgevolgen van de stikstofcrisis? Lees hierover in dit artikel.

4
min lezen
Stikstof

April 25, 2020

Stikstofbeleid krijgt 5 miljard

Het kabinet trekt 5 miljard uit voor het stikstofbeleid voor de komende 10 jaar. Lees in dit korte artikel waar het geld precies heen gaat

3
min lezen
Stikstof

March 1, 2020

Corona & stikstof

Ontdek wat de effecten van corona op de stikstof crisis zijn in dit artikeltje.

3
min lezen
Stikstof

February 22, 2020

Stikstofwet

Dit artikel behandelt de juridische grondslag van de stikstofcrisis, wat is de stikstofwet en waar komt die vandaan?