Gezamenlijk stikstofplan van boeren- en milieuclubs

Op 20 mei kondigde Greenpeace aan stappen te ondernemen tegen de overheid indien de stikstofcrisis niet harder wordt aangepakt. Een week later kwamen de boeren- en milieuclubs met een eigen stikstofplan om de stikstof uitstoot te verlagen Greenpeace is echter kritisch.

Een stikstofplan


In het stikstofplan van landbouworganisatie LTO Nederland, werkgeversclub VNO-NCW, Natuurmonumenten, Natuur & Milieu, MKB Nederland en Bouwend Nederland. Het doel is een reductie van de stikstofuitstoot van 40% in 2030. Maar daarvoor moet het nieuwe kabinet de komende negen jaar 15,4 miljard euro vrijmaken.

Na alle boeren protesten is het niet verrassend dat dit plan komt. De grootste reductie van stikstof moet behaald worden in de landbouw en boeren hebben behoefte aan perspectief. Met het publiceren van dit plan tijdens de kabinetsformatie wordt dan ook gehoopt dat de besluitvorming omtrent stikstof versnelt.

Het plan pleit voor een regionale aanpak met veel innovatieve maatregelen (zoals deze stalvloer). In plaats vanuit de Rijksoverheid stikstofdepositie afdwingen, moet er op gemeentelijk en provinciaal niveau overlegd worden met natuurbeheerders en uitstoters. Maar belangrijk is dat het een nauwe samenwerking moet zijn met alle sector, aldus de woordvoerder van Natuurmonumenten.

Kritiek


De huidige stikstofaanpak mikt op 26 procent stikstofuitstoot in 2030. Daarmee is dit stikstofplan ambitieuzer dan het huidige beleid. Echter, stelt o.a. GreenPeace en Milieudefensie is er in het advies van de commissie-Remkes vastgesteld dat in 2035 er sprake moet zijn van 50% procent minder stikstofuitstoot.

Ook Johan Vollenbroek, die de situatie van Programma Aanpak Stikstof (PAS) aankaartte bij de Raad van State noemt het plan ‘onvoldoende’. Hij levert vooral kritiek op het vele geld dat zou moeten gaan naar stalinnovatie, maar hierdoor blijft het mestoverschot. Volgens commissie-Remkes zijn er veel meer verregaande maatregelen nodig dan in dit plan worden voorgesteld.

Kortom, het lijkt een goede zaak dat de boeren het heft in eigen handen nemen maar met dit stikstofplan is de natuur onvoldoende is beschermd en de stikstofcrisis nog lang niet opgelost.

Philip Kuipers
Philip Kuipers
CEO

Kennisbank

Gerelateerde artikelen