Al meer dan 500 bedrijven geholpen

Snel en efficiënt

Stikstofberekening aanvragen in 3 stappen

01

Offerte

Mail of bel ons en vertel uw situatie. Op basis hiervan maken wij een plan en offerte op maat.

02

Berekening

Wij berekenen de stikstofdepositie van uw project met de AERIUS tool. De door het RIVM aangewezen rekentool.

03

Duidelijkheid

Wij stellen een rapport op dat u direct bij de vergunningverlener kunt aanleveren.​

Foto van een bouwplaats

Net dat stukje extra

Stikstof berekening laten maken

Wij maken uw stikstof berekening met behulp van de officiële AERIUS-calculator. U krijgt de berekening inclusief de benodigde rapportage. Een Stikstof berekening kunt u bij ons al laten maken vanaf een bedrag van € 300 excl. btw.

Door proactief na te denken over de bouwmethodiek kunnen veel bouwprojecten zonder problemen doorgaan, wij ondersteunen u hierbij graag.

Is uw stikstofdepositie te hoog? Bij ons krijgt u ook bijgeleverd advies over de reductie van stikstof.

Nieuwe wetgeving

Stikstof berekening verplicht bij het aanvragen van een omgevingsvergunning

Sinds 2 november 2022 is een stikstof berekening verplicht bij het aanvragen van een omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten. Dit geldt zowel voor de aanlegfase als de gebruiksfase. Aanvraag van een omgevingsvergunning is onder andere nodig voor het bouwen van appartementencomplexen, woningen, bedrijfspanden, en festivals. Met een stikstof berekening wordt bekeken hoeveel stikstof uitstoot er wordt veroorzaakt op de locatie en of deze uitstoot niet te veel depositie veroorzaakt in omringende Natura 2000-gebieden.

Een kaart van Nederland met de natura 2000-gebieden

Met spoed een stikstof berekening laten maken?

Heeft u zo snel mogelijk een stikstof berekening nodig? Neem direct contact met ons op! We geven u snel advies met daarbij een passende berekening, zodat u snel weer door kunt met uw bouwproject.

Offerte aanvragen

Achtergrond

Hoe een stikstof berekening werkt

Voor het uitvoeren van een stikstof berekening dient de AERIUS-calculator gebruikt te worden. Dit rekenprogramma is ontwikkeld om locaties te modelleren waar stikstofhoudende stoffen worden uitgestoten. Deze stoffen zijn stikstofoxides (NOx) en ammoniak (NH3). Om te beginnen met je stikstof berekening in AERIUS selecteer je de activiteit, bijvoorbeeld een bouwproject. Vervolgens teken je op de kaart het projectgebied in waarbinnen deze activiteit gaat plaatsvinden. Binnen dit gebied geef je aan wat de uitstoot van NOx en/of NH3 zal zijn als gevolg van de bouwactiviteit. Dit kan worden geschat op basis van de hoeveelheid verkeer die naar het projectgebied zal komen of aan het materiaal dat nodig is. Vervolgens berekent het AERIUS model hoeveel stikstofdepositie er plaats gaat vinden op omliggende Natura 2000-gebieden en de gevoelige habitattypes.

Noodzaak

Wanneer een stikstof berekening nodig is

In Nederland is het wettelijk verplicht om een stikstof berekening uit te voeren voordat een omgevingsvergunning kan worden verleend. Dit geldt voor een activiteit waarbij er mogelijk negatieve effecten op de natuur zijn. Activiteiten zijn bijvoorbeeld bouwprojecten, uitbreidingen van agrarische bedrijven, en het organiseren van grote evenementen. Voordat een omgevingsvergunning kan worden afgegeven, dient er dus een stikstof berekening plaats te vinden met behulp van de AERIUS-calculator. Met deze berekening wordt uitgesloten dat de activiteiten kunnen leiden tot een significante toename van stikstofdepositie in omliggende Natura 2000-gebieden. We spreken van een significante toename wanneer de depositie hoger is dan 0,005 mol per hectare.

Stikstof uitgelegd in een afbeelding
Hulp nodig?

Veelgestelde vragen over stikstof berekeningen

Alles over stikstof berekeningen en ons proces. Heb je nog meer vragen? Neem gerust contact met ons op!

Hoe lang duurt een AERIUS berekening?

Nadat u een aanvraag voor een AERIUS berekening heeft gedaan, zullen wij deze binnen 7 werkdagen opleveren. Hoe lang de berekening precies duurt, hangt van het type bouwproject af.

Meer leren? Bekijk het onderstaande artikel voor een uitgebreider antwoord.

Is een AERIUS berekening nodig voor de bouwfase en de gebruiksfase van mijn bouwproject?

Sinds 2 november 2022 is de vrijstelling van de stikstof voor bouwprojecten afgeschaft. Dit betekent dat zowel voor de bouwfase als de gebruiksfase berekend moet worden wat de stikstof uitstoot is, en wat het effect is op Natura 2000-gebieden van de bouwactiviteiten.

Meer leren? Bekijk het onderstaande artikel voor een uitgebreider antwoord.

Wat voor AERIUS berekeningen maken jullie?

Wij doen voor alle type bouwprojecten een AERIUS berekening, voor zowel de bouwfase als de gebruiksfase. Wij maken onder andere berekeningen voor woningen, appartement complexen, bedrijfspanden, bedrijfsinrichtingen, infrastructuur-projecten, festivals, en grootschalige gebiedsontwikkelingen.

Meer leren? Bekijk het onderstaande artikel voor een uitgebreider antwoord.

Wat kost een AERIUS berekening?

De kosten van een AERIUS berekening hangen van het type bouwproject af. De gemiddelde kosten van een berekening voor een vrijstaande woning bedragen ongeveer €300 excl. btw. De gemiddelde kosten voor appartementencomplexen en bedrijfspanden zijn meestal rond de € 600 excl. btw. Voor bedrijfsinrichtingen, infrastructuurprojecten, en festivals rekenen wij gemiddeld €800 euro excl. btw voor een berekening.

Meer leren? Bekijk het onderstaande artikel voor een uitgebreider antwoord.

Kennisbank

Wat jij moet weten over stikstof