Al meer dan 500 bedrijven geholpen

Snel en efficiënt

Stikstofberekening aanvragen in 3 stappen

01

Offerte

Mail of bel ons en vertel uw situatie. Op basis hiervan maken wij een plan en offerte op maat.

02

Berekening

Wij berekenen de stikstofdepositie van uw project met de AERIUS tool. De door het RIVM aangewezen rekentool.

03

Duidelijkheid

Wij stellen een rapport op dat u direct bij de vergunningverlener kunt aanleveren.​

Foto van een bouwplaats

Net dat stukje extra

Aerius berekening laten maken

Met behulp van de AERIUS-calculator maken wij uw stikstofberekening inclusief een bijgeleverde rapportage. Een AERIUS berekening kunt u bij ons al laten maken vanaf een bedrag van € 300 excl. btw.

Door proactief na te denken over de bouwmethodiek en door deze in kaart te brengen, kunnen veel bouwprojecten gewoon doorgang vinden. Wij ondersteunen u graag hierin.

Is uw stikstofdepositie te hoog? Bij ons krijgt u gelijk advies over mogelijke reductie, gewoon bij de prijs inbegrepen.

Nieuwe wetgeving

Stikstofberekening verplicht bij het aanvragen van een omgevingsvergunning

Sinds 2 november 2022 is een stikstofberekening weer verplicht voor zowel de aanlegfase als de gebruiksfase bij het aanvragen van een omgevingsvergunning voor activiteiten. Hieronder vallen onder andere het bouwen van appartementencomplexen, woningen, bedrijfspanden, maar ook voor festivals en andere activiteiten. Met een stikstofdepositie berekening wordt bekeken hoeveel stikstof uitstoot er veroorzaakt wordt op de locatie, en of deze uitstoot niet te veel depositie veroorzaakt in omringende Natura 2000-gebieden.

Een kaart van Nederland met de natura 2000-gebieden

Met spoed een AERIUS berekening laten maken?

Met spoed uw omgevingsvergunning nodig? Neem direct contact met ons op en we geven snel advies met daarbij een passende berekening, zodat u snel weer door kunt met uw project.

Offerte aanvragen

Achtergrond

Hoe een stikstofberekening werkt

Voor het uitvoeren van een stikstofberekening dient de AERIUS-calculator gebruikt te worden. Dit rekenprogramma is ontwikkeld om locaties te modelleren waar stikstofhoudende stoffen worden uitgestoten. Deze stoffen zijn stikstofoxides (NOx) en ammoniak (NH3). Om te beginnen met je stikstofberekening is AERIUS selecteer je de activiteit, bijvoorbeeld een bouwproject. Vervolgens teken je het projectgebied in waarbinnen deze activiteit gaat plaatsvinden op de kaart. Binnen dit gebied geef je aan wat de uitstoot van NOx en/of NH3 zal zijn als gevolg van de activiteit. Dit kan bijvoorbeeld worden geschat op basis van de hoeveelheid verkeer die naar het projectgebied zal komen of de hoeveelheid uren bepaald materieel nodig is. Vervolgens berekent het AERIUS model hoeveel stikstofdepositie er plaats gaat vinden op omliggende Natura 2000-gebieden en de gevoelige habitattypes.

Noodzaak

Wanneer een stikstofberekening nodig is

In Nederland is het wettelijk verplicht om een stikstofberekening uit te voeren voordat een omgevingsvergunning kan worden verleend voor een activiteit waarbij sprake is van mogelijk negatieve effecten op de natuur. Activiteiten waarbij dit het geval kan zijn, zijn bijvoorbeeld bouwprojecten, uitbreidingen van agrarische bedrijven, maar ook het organiseren van grote evenementen. Voordat een omgevingsvergunning kan worden afgegeven, dient er dus een berekening plaats te vinden in de AERIUS-calculator waarin wordt uitgesloten dat de activiteit kan leiden tot een significante toename van stikstofdepositie in omliggende Natura 2000-gebieden. We spreken van een significante toename wanneer de depositie hoger is dan 0,005 mol per hectare.

Stikstof uitgelegd in een afbeelding
Hulp nodig?

Veelgestelde vragen over stikstofberekeningen

Alles over stikstofberekeningen en ons proces. Heb je nog meer vragen? Neem gerust contact met ons op!

Hoe lang duurt een stikstofberekening?

Nadat u een aanvraag voor een stikstofberekening heeft gedaan, zullen wij deze binnen 7 werkdagen opleveren. Hoe lang een stikstofberekening precies duurt, hangt van het type project af.

Meer leren? Bekijk het onderstaande artikel voor een uitgebreider antwoord.

Is een stikstofberekening voor zowel de bouwfase als de gebruiksfase nodig?

Ja, sinds 2 november 2022 is de vrijstelling van de stikstof voor bouwprojecten afgeschaft. Dit betekent dat voor zowel de bouwfase als de gebruiksfase moet berekend worden van de stikstof uitstoot is, en wat het effect op Natura2000 gebieden zijn.

Meer leren? Bekijk het onderstaande artikel voor een uitgebreider antwoord.

Wat voor stikstofberekening maken jullie?

Wij doen voor ieder type bouwproject stikstofberekeningen, voor zowel de bouwfase als de gebruiksfase. Wij maken onder andere stikstofberekeningen voor woningen, appartement complexen, bedrijfspanden, bedrijfsinrichtingen, infrastructuur-projecten, festivals, en grootschalige gebiedsontwikkelingen.

Meer leren? Bekijk het onderstaande artikel voor een uitgebreider antwoord.

Wat kost een stikstofberekening?

De kosten van een stikstofberekeningen hangen van het type bouwproject af. De gemiddelde kosten van een stikstofberekening voor een vrijstaande woning bedragen ongeveer € 300 excl. btw. De gemiddelde kosten voor appartementencomplexen en bedrijfspanden zijn meestal rond de € 600 excl. btw. Voor bedrijfsinrichtingen, infrastructuurprojecten, en festivals rekenen wij gemiddeld €800 euro excl. btw voor een stikstofberekening.

Meer leren? Bekijk het onderstaande artikel voor een uitgebreider antwoord.

Kennisbank

Wat jij moet weten over stikstof