Al meer dan 500 bedrijven geholpen

Snel en efficiënt

Berekening aanvragen in 3 stappen

01

Offerte

Mail of bel ons en vertel uw situatie. Met onze ervaring, kennis en expertise stellen wij een plan en offerte op specifiek voor uw project.

02

Berekening

Wij berekenen de stikstofdepositie van uw project met de AERIUS Calculator,
de door het RIVM ontwikkelde rekentool.

De uitgangspunten voor AERIUS onderbouwen we in onze rapportage.

Wij denken mee en zoeken tijdens de uitvoering naar passende oplossingen binnen de grenzen van het project.

03

Duidelijkheid

Wij stellen een rapportage op die u samen met de AERIUS-berekeningen direct bij het bevoegd gezag kunt aanleveren.

Foto van een bouwplaats

Net dat stukje extra

Berekening door ons laten maken met behulp van de AERIUS Calculator

Wij maken uw AERIUS-berekening met behulp van de officiële AERIUS-Calculator. U krijgt de berekening inclusief de benodigde rapportage. Een AERIUS berekening kunt u bij ons al laten maken vanaf een bedrag van € 350 excl. btw.

Door proactief na te denken over de bouwmethodiek kunnen veel bouwprojecten zonder problemen doorgaan. Wij ondersteunen u hierbij graag zodat een uitkomst van 0,00 mol/ha/jr gerealiseerd kan worden en het project voldoet aan de richtlijnen van de Omgevingswet.

Is uw stikstofdepositie te hoog? Bij ons krijgt u ook bijgeleverd advies over de reductie van stikstof.

Nieuwe wetgeving

Berekening verplicht bij het aanvragen van een omgevingsvergunning

Sinds 2 november 2022 is een AERIUS berekening weer verplicht voor zowel de aanlegfase als de gebruiksfase bij het aanvragen van een omgevingsvergunning voor activiteiten in verband met de depositie van stikstof.

Hieronder vallen onder andere het bouwen van appartementencomplexen, woningen, bedrijfspanden, maar ook voor festivals en andere activiteiten.

Met een stikstofdepositie berekening wordt bekeken hoeveel stikstof uitstoot er veroorzaakt wordt op de locatie, en of deze uitstoot niet te veel depositie veroorzaakt in omringende Natura 2000-gebieden waardoor het voldoet aan de eisen die worden gesteld aan de Omgevingswet.

Een kaart van Nederland met de natura 2000-gebieden

Met spoed een AERIUS berekening laten maken?

Neem direct contact met ons op en we geven snel advies met daarbij een passende berekening, zodat u snel weer door kunt met uw project.

Offerte aanvragen

Achtergrond

Hoe een AERIUS berekening werkt

Voor het uitvoeren van een AERIUS berekening dient de AERIUS Calculator gebruikt te worden. Dit rekenprogramma is ontwikkeld om locaties te modelleren waar stikstofhoudende stoffen worden uitgestoten. Deze stoffen zijn stikstofoxides (NOx) en ammoniak (NH3).

Om te beginnen met je AERIUS berekening selecteer je de activiteit, bijvoorbeeld een bouwproject. Vervolgens teken je het projectgebied in waarbinnen deze activiteit gaat plaatsvinden op de kaart.

Binnen dit gebied geef je aan wat de uitstoot van NOx en/of NH3 zal zijn als gevolg van de activiteit in de bestaande situatie. Dit kan bijvoorbeeld worden geschat op basis van de hoeveelheid verkeer die naar het projectgebied zal komen of de hoeveelheid uren bepaald materieel nodig is.

Vervolgens berekent het AERIUS model hoeveel stikstofdepositie er plaats gaat vinden op omliggende Natura 2000-gebieden en de gevoelige habitattypes.

Noodzaak

Wanneer een AERIUS berekening nodig is

In Nederland is het wettelijk verplicht om een AERIUS berekening uit te voeren voordat een omgevingsvergunning kan worden verleend voor een activiteit waarbij sprake is van mogelijk negatieve effecten op de natuur.

Activiteiten waarbij dit het geval kan zijn, zijn bijvoorbeeld bouwprojecten, uitbreidingen van agrarische bedrijven, maar ook het organiseren van grote evenementen.

Voordat een omgevingsvergunning kan worden afgegeven, dient er dus een berekening plaats te vinden in de AERIUS-calculator waarin wordt uitgesloten dat de activiteit kan leiden tot een significante toename van stikstofdepositie in omliggende Natura 2000-gebieden.

We spreken van een significante toename wanneer de depositie hoger is dan 0,005 mol per hectare.

Stikstof uitgelegd in een afbeelding
Hulp nodig?

Veelgestelde vragen over AERIUS berekeningen

Alles over AERIUS berekeningen en ons proces. Heb je nog meer vragen? Neem gerust contact met ons op!

Hoelang duurt een berekening?

Nadat u een akkoord heeft gegeven en wij de benodigde gegevens hebben, zullen wij het rapport en rekenresultaten normaliter binnen 10 werkdagen opleveren. Hoe lang de berekening precies duurt, hangt af van het type en de grootte van het project.

Meer leren? Lees dit artikel voor een uitgebreider antwoord.

Meer leren? Bekijk het onderstaande artikel voor een uitgebreider antwoord.

Is een berekening nodig voor de bouwfase en de gebruiksfase van mijn bouwproject?

Wij doen voor alle type bouwprojecten een AERIUS berekening, voor zowel de bouwfase als de gebruiksfase. Wij maken onder andere berekeningen voor woningen, appartementencomplexen, bedrijfspanden, bedrijfsinrichtingen, infrastructuur-projecten, festivals, en grootschalige gebiedsontwikkelingen.

Meer leren? Lees dit artikel voor een uitgebreider antwoord.

Meer leren? Bekijk het onderstaande artikel voor een uitgebreider antwoord.

Wat voor AERIUS berekeningen maken jullie?

Wij doen voor alle type bouwprojecten een AERIUS berekening, voor zowel de bouwfase als de gebruiksfase. Wij maken onder andere berekeningen voor woningen, appartement complexen, bedrijfspanden, bedrijfsinrichtingen, infrastructuur-projecten, festivals, en grootschalige gebiedsontwikkelingen.

Meer leren? Lees dit artikel voor een uitgebreider antwoord.

Meer leren? Bekijk het onderstaande artikel voor een uitgebreider antwoord.

Wat kost een berekening?

De kosten van een AERIUS berekening hangen van het type bouwproject af. De gemiddelde kosten van een berekening voor een vrijstaande woning bedragen ongeveer €450 excl. btw. De gemiddelde kosten voor appartementsgebouwen en bedrijfspanden zijn meestal rond de € 650 excl. btw.

Voor bedrijfsinrichtingen, infrastructuurprojecten, en festivals rekenen wij vanaf €800 euro excl. btw voor een berekening, echter hangt dit heel erg af van de omvang.

Meer leren? Bekijk het onderstaande artikel voor een uitgebreider antwoord.

Kennisbank

Wat jij moet weten over stikstof