Greenpeace start kort geding

Greenpeace Nederland start een kort geding; omdat ze vinden dat de stikstofaanpak van de overheid te weinig resultaat heeft. Greenpeace wil de meest kwetsbare natuur voor eind 2025 redden en zegt hierover: “Gezonde natuur is van levensbelang voor ons allemaal, maar helaas staat de natuur in ons land er slechter voor dan ooit. De decennialang te hoge stikstofuitstoot is de grootste boosdoener, met de landbouw – en dan vooral de intensieve veehouderij – als grootste bron. Maar andere sectoren, zoals luchtvaart, verkeer en industrie dragen er ook aan bij. Als de stikstofuitstoot niet sneller naar beneden gaat, lopen we het risico dat we unieke dieren en planten verliezen: voor de meest kwetsbare natuur zal de uitstoot nog vóór eind 2025 drastisch moeten dalen.”

Een kort geding is een volgens de wet een procedure ‘waarin, gelet op de belangen van partijen, een onmiddellijke voorziening bij voorraad wordt vereist’. Het kort geding wordt dus gebruikt wanneer er onmiddellijk, per direct, een uitspraak van een rechter moet komen.

Aanleiding kort geding

Volgens Greenpeace verkeert 90% van de natuurtypen (die de overheid zou moeten beschermen) in slechte staat. En Greenpeace wijst Stikstof aan als de boosdoener. Stikstof zorgt inderdaad voor veel milieu-problemen, in alle lagen van de voedselketen.

Planten worden verdrongen, bomen kunnen minder diep wortelen, schimmels worden teruggedrongen en ook allerlei diersoorten lopen gevaar door de aanwezigheid van stikstof.

Greenpeace: “Als de stikstofuitstoot niet voor eind 2025 drastisch vermindert, lopen we zelfs het risico dat unieke plant- en diersoorten verdwijnen. Ecosystemen raken uit balans en storten in. Dat raakt ons allemaal, want wij hebben gezonde natuur nodig voor zuivere lucht, schoon drinkwater, voedselzekerheid en als bondgenoot tegen klimaatverandering.”

Resultaten van de stikstofaanpak blijven uit

Greenpeace haalt een onderzoek aan waaruit blijkt dat de stikstofaanpak van de overheid nauwelijks resultaat heeft.  Ook het Planbureau voor de Leefomgeving, het RIVM en de Universiteit van Wageningen concluderen dat de stikstofmaatregelen van de overheid amper iets opleveren.

Meer informatie: https://www.greenpeace.org/nl/natuur/62497/greenpeace-start-kort-geding-natuur/

Clara Kuindersma
Clara Kuindersma
Hoofd Communicatie

Kennisbank

Gerelateerde artikelen