Verkiezingen en stikstof: standpunten per partij

Stikstof (en het beleid van de komende jaren) heeft grote gevolgen voor het milieu. Het stikstofbeleid was daarom één van de kernpunten van de provinciale staten verkiezingen van afgelopen maart. Hoe staan de landelijke politieke partijen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november tegenover de stikstofcrisis?  Wat zijn hun standpunten en ambities? In dit artikel zetten we de standpunten voor je op een rijtje. De partijen staan op alfabetische volgorde.

BBB:

 • Pleiten voor reparatiewet voor de Wet Natuurbescherming, gebaseerd op bodemmetingen en soorten-tellingen.
 • Verlaging stikstofbudget, halvering Natura 2000-gebieden, aanpassing stikstofnormen naar Duits model, belonen voor stikstofreductie, erkenning van complexiteit van natuur, en tijdelijke aanmerking van spoed woningbouw als dwingend openbaar belang.

BIJ1:

 • Geen specifieke informatie verstrekt.

CDA:

 • Kiest voor extensivering, omschakeling, innovatie, en verplaatsing in de landbouw.
 • Streefjaar voor stikstof blijft 2035, met nadruk op juridisch houdbaar alternatief.

ChristenUnie:

 • Streeft naar 50% reductie van stikstofemissies met bijdrage van alle sectoren.

DENK:

 • Geen specifieke informatie verstrekt.

D66:

 • Ziet de stikstofcrisis als een natuurcrisis en pleit voor betere bescherming van de natuur.
 • Benadrukt de schadelijke effecten van stikstof op de natuur en gezondheid.

Forum voor Democratie:

 • Erkent niet dat er een stikstofprobleem is.

GroenLinks/PvdA:

 • Streeft naar halvering van de stikstofuitstoot in 2030.
 • Pleit voor vrijheid voor boeren, om zelf methoden te kiezen om de uitstoot te verminderen.
 • Streeft naar einde van de bio-industrie (waar veel stikstof vrijkomt), met nadruk op het dierenwelzijn.

JA21:

 • Pleit voor reparatiewet voor de Wet Natuurbescherming, gebaseerd op bodemmetingen en soorten-tellingen.
 • Wil verlaging van stikstofbudget, halvering Natura 2000-gebieden, aanpassing stikstofnormen naar Duits model, belonen voor stikstofreductie, erkenning van complexiteit van natuur, en tijdelijke aanmerking van spoed woningbouw als dwingend openbaar belang.

Nieuw Sociaal Contract:

 • Pleit voor vertrek uit de “modellen-wereld” en verschuiving van focus op praktijk.

Partij voor de Dieren:

 • Wil 70% reductie van stikstofuitstoot en 75% reductie van de veestapel.

PVV:

 • Ziet de stikstofcrisis niet als het probleem, maar als een uitkomst van verkeerd beleid.

SGP:

 • Streeft naar lokale depositie-streefwaarden en afrekenbare stoffenbalans.

SP:

 • Pleit voor het stopzetten van de stimulering van intensivering en schaalvergroting in de landbouw.
 • Ondersteunt duurzame initiatieven in de landbouw en wil meer boeren met minder dieren.

Volt:

 • Pleit voor Europese afspraken om stikstofvermindering te bewerkstelligen.
 • Focust op natuur-inclusieve kringlooplandbouw en biologische producten.

VVD:

 • Streeft naar transparante, eerlijke, en juridisch houdbare vermindering van stikstofuitstoot.
 • Focus ligt op innovatie in alle sectoren, met behoud van het wettelijke stikstofdoel voor 2035.

50PLUS:

 • Wil focus op natuurkwaliteit in plaats van dieraantallen en hectares.
 • Focust op oog voor mens en ondernemer bij de uitvoering van de Stikstofwet.

(Bron: alle standpunten zijn afkomstig uit het partijprogramma van de betreffende partij.)

Vergelijking tussen de partijen

Stelling 1 : de regering moet ervoor zorgen dat er in 2030 minstens de helft minder stikstof in de atmosfeer komt.

Stelling 2 : De regering moet ervoor zorgen dat de veestapel minstens met de helft verkleind wordt.

(Bron: https://nos.nl/nieuwsuur/collectie/13961/video/2497416-dit-willen-18-politieke-partijen-echt-met-het-klimaat)

Meer weten?

Wil je meer lezen over de stikstofcrisis? Bekijk hier het Stikstof-dossier van NOS.

En ben je benieuwd naar de overige standpunten van de politieke partijen rondom klimaat-vraagstukken? Bekijk dan deze video: Dit willen 18 politieke partijen écht met het klimaat

Kennisbank

Gerelateerde artikelen

No items found.