Mona Keijzer (BBB) kiest voor stikstofregels wanneer dit uitkomt

Mona Keijzer, voorgedragen als vicepremier voor de BBB en minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, was betrokken bij een juridische strijd tot aan de hoogste bestuursrechter om de bouw van een woonzorgcomplex voor dementerende ouderen vlak bij haar huis tegen te houden. Ze maakte daarbij gebruik van natuurwetgeving, terwijl haar partij de BBB juist voorstander is van het versoepelen van deze regels.

Extra stikstofuitstoot door bouwproject?

De argumenten van de advocaat van Keijzer, haar echtgenoot en een buurvrouw waren dat de bouw van het woonzorgcomplex tot extra stikstofuitstoot zou leiden en daarmee nadelig is voor nabijgelegen natuurgebieden die al te veel stikstof ervaren. Zij beweerden dat er een ontheffing op de Wet natuurbescherming nodig was, en dat de ontwikkelaar die niet had. 

Op 1 november 2023 besliste de Raad van State echter tegen Keijzer en haar medestanders, omdat het bouwproject slechts één natuurgebied zou treffen. En dit gebied ligt niet dicht genoeg bij hun woningen om hen als direct belanghebbenden te beschouwen.

Stikstof; van belang als het uitkomt

Deze zaak is opmerkelijk omdat Keijzer als toekomstig minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening juist zou moeten balanceren tussen natuurbehoud en de belangen van landbouw en woningbouw. Tijdens de zitting bij de Raad van State, enkele weken voor de verkiezingen, benadrukte ze nog dat stikstofregelgeving momenteel geen groot obstakel vormt voor de bouw van nieuwe woningen. Ze verwees naar studies die aantonen dat de afname in nieuwbouw vooral te wijten is aan economische factoren zoals rentestijgingen en hoge inflatie.

Keijzer beschouwt de procedure als een privéaangelegenheid, zo vertelde ze aan het AD, en reageerde verder niet op verzoeken om commentaar. De projectontwikkelaar en de advocaat van de gemeente waren niet beschikbaar voor commentaar.

Bron: https://www.volkskrant.nl/politiek/beoogd-bbb-woonminister-keijzer-poogde-bouw-woonzorgcomplex-te-dwarsbomen-met-beroep-op-stikstofregels~b24df904/

Clara Kuindersma
Clara Kuindersma
Hoofd Communicatie

Kennisbank

Gerelateerde artikelen