Minister voor Natuur en Stikstof gaat tegen Europese natuurherstelwet stemmen

Op 12 april zal er over de Europese natuurherstelwet gestemd worden. En hoewel deze in eerste instantie afkomstig is van de Nederlandse ex-eurocommissaris Frans Timmermans, zal Nederland tegen deze wet stemmen. Omdat Nederland volgens de Tweede Kamer niet in staat is om de doelen van deze wet te halen en het kabinet over bepaalde onderdelen kritisch is. Ook Christianne van der Wal, minister voor Natuur en Stikstof, zal tegen deze wet stemmen.

Waar gaat de natuurherstelwet over

Oorspronkelijk was de natuurherstelwet een voorstel dat een verbod op de achteruitgang van natuur omvatte. Deze strekking is afgezwakt, en in plaats daarvan wordt van landen nu verwacht dat zij zich inzetten om verslechtering van natuurgebieden te voorkomen.

De wet formuleert doelstellingen voor het bevorderen van biodiversiteit op landbouwgronden, maar verbindt hier geen strikte percentages aan.

Daarnaast bevat de wet plannen voor het planten van drie miljard bomen vóór 2030 en het weghalen van door mensen aangebrachte belemmeringen in rivieren. Dit met het doel om tegen 2030 ten minste 25.000 kilometer aan ongehinderd stromende rivieren te realiseren.

Meningen over de wet zijn verdeeld

De meningen over de wet waren al langer verdeeld. Milieu belangenorganisaties reageerden verheugd. De natuurherstelwet is "cruciaal om het verlies aan planten en dieren te stoppen", zegt Kirsten Haanraads van het Wereld Natuur Fonds namens natuur- en milieuorganisaties. "Hiermee maken we ons Nederlandse landschap met de zee, duinen, veenweiden en bossen mooier, veiliger en leefbaarder."

Landbouworganisatie LTO sprak daarentegen van een zeer zorgelijke ontwikkeling. "Weer is een Europese verordening aangenomen, waarvan de uitwerking voor Nederland nog onduidelijk is." De organisatie zegt dat het eindvoorstel meer ruimte biedt voor boeren en tuinders, maar stelt dat "zorgen overheersen over de juridische onduidelijkheid".

Minister van Natuur en Stikstof stemt tegen de natuurherstelwet

Ook demissionair minister Van der Wal (Natuur en Stikstof) zal in de Europese Raad van Ministers tegen de natuurherstelwet stemmen. Zij werd hiertoe opgeroepen door de Tweede Kamer. Vorige week steunde een ruime meerderheid hier een motie van BBB en NSC, waarin het kabinet werd opgeroepen tegen de wet te stemmen als de definitieve beslissing genomen wordt door de Raad van Ministers.

Van der Wal heeft een dubbele functie; tot het nieuwe kabinet aantreedt vertolkt zij zowel de functie als minister (Natuur en Stikstof) als lid van de VVD-fractie. Van der Wal ontraadde als minister de motie, maar stemde als fractielid voor de oproep van BBB en NSC.

Eerder zwakte Van der Wal de wet al flink af, en daarmee wekte ze eigenlijk de indruk voor de wet te gaan stemmen. 

Hoe staan andere politici tegenover de natuurherstelwet

Laura Bromet, Tweede Kamerlid voor GroenLinks-PvdA, is teleurgesteld over de positie die Nederland in de stemming inneemt: 'In Nederland is 85 procent van de biodiversiteit al verdwenen. 'Bovendien heeft de minister (Van der Wal) zelf een onderzoek laten doen naar de effecten van zo'n natuurherstelwet. Daaruit blijkt dat elke euro die in het natuurherstel wordt gestoken, zich driedubbel terugbetaald.' Een heleboel problemen waar we in de toekomst tegenaan lopen, zoals droogte en wateroverlast, kunnen volgens Bromet worden opgelost met de natuur. 'Maar dan moeten we wel in actie komen.'

CDA-Europarlementariër Tom Berendsen stemde tegen de natuurherstelwet: "Met de lessen van de stikstof crisis in Nederland in het achterhoofd vinden wij het onverantwoord om nieuwe doelen wettelijk vast te leggen, waarvan nu al duidelijk is dat we die niet of nauwelijks kunnen halen. Dit is geen oplossing, en zet ons land verder op slot.''

Bronnen: 

https://nos.nl/artikel/2510635-blijdschap-zorgen-en-vraagtekens-na-groen-licht-eu-voor-natuurherstelwet 

https://nos.nl/artikel/2512406-kabinet-volgt-met-tegenzin-wens-kamer-en-zal-in-eu-tegen-natuurherstelwet-stemmen 

https://www.bnr.nl/nieuws/politiek/10542714/stikstofminister-van-der-wal-tegen-natuurherstelwet-maar-race-nog-niet-gelopen 

Clara Kuindersma
Clara Kuindersma
Hoofd Communicatie

Kennisbank

Gerelateerde artikelen