Ook voor paasvuren is een stikstof berekening nodig

In een aantal provincies in Nederland bestaat de traditie van paasvuren; grote stapels hout en andere biomassa die in brand worden gestoken rond de paasdagen. Maar bij paasvuren ontstaat, door de deels onvolledige verbranding, ook stikstof. Onder andere hierdoor staat de traditie onder druk.

Stikstofberekening en natuurvergunning nodig

De provincie Overijssel heeft deze week een brief verstuurd naar de organisatoren van de paasvuren. Zij moeten eerst laten berekenen of hun vuur geen stikstofuitstoot veroorzaakt in de nabijgelegen natuurgebieden. Als dat wel het geval is, dan moet de organisatie een natuurvergunning aanvragen. En de kans is klein dat deze ook echt wordt verleend.

Vooral paasvuren die dicht bij de Natura 2000-gebieden zouden worden ontstoken lopen hierdoor de kans om te worden afgezegd. De Natura 2000 gebieden zijn onderdeel van een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden.

Vervuiling door paasvuren

Volgens weerman Marc de Jong kunnen paasvuren erg vervuilend zijn, zelfs als ze kleiner zijn. "Afhankelijk van hoe de wind staat, kan het vuur en vooral de rook overal komen. En hoe harder het waait, hoe verder het logischerwijs komt." De Jong noemt het paasvuur in Scheveningen als een voorbeeld. In 2019 liep het hier helemaal uit de hand toen vonken het dorp ingeblazen werden. "Daar kwam door een verkeerde, westelijke wind een enorme vonkenregen. Met een oostelijke wind was er niks gebeurd."."

Een westenwind is de meest voorkomende windrichting in Nederland."Dus je kunt over het algemeen wel voorspellen waar rook, stikstof en fijnstof terechtkomen. [...] Als het regent, dan komen de roet en het stof naar beneden. Maar hoe meer wind, hoe verder het in een Natura 2000-gebied kan komen.".

Paasvuren blijven hoe dan ook vervuilend, zegt De Jong: "Het punt is dat het open vuren zijn. Denk aan een heleboel houtkachels die tegelijk aan worden gedaan. Alle stoffen die daarbij vrijkomen gaan de lucht in. Er komen ook schadelijke stoffen bij vrij."

Gevolgen voor luchtkwaliteit

De uitstoot van stikstof, roet en rook hebben ook gevolgen voor de luchtkwaliteit. Het RIVM waarschuwt dat de luchtkwaliteit door de vuren tijdelijk kan verslechteren. Mensen kunnen ademhalingsproblemen krijgen en kortademig worden, vooral op paaszondag. 

De wind komt dan uit het oosten, waardoor de rook van de paasvuren naar andere delen van het land kan waaien. Tot ver buiten de regios waar de paasvuren plaatsvinden kan er stankoverlast zijn door het brandende hout en het vuur. Het RIVM adviseert mensen die gevoelig zijn voor smog binnen te blijven en zo min mogelijk inspanning te verrichten.

Op maandag verbetert de luchtkwaliteit enigszins, omdat de wind dan uit het zuidwesten komt. De rook waait dan richting Duitsland.

Bronnen

https://www.nu.nl/binnenland/6307274/honderden-paasvuren-verwacht-ondanks-strengere-stikstofregels.html 

https://www.rtlnieuws.nl/editienl/artikel/5347774/paasvuur-natura-2000-gebied-stikstof-brief-verboden-overijssel 

Clara Kuindersma
Clara Kuindersma
Hoofd Communicatie

Kennisbank

Gerelateerde artikelen