Stikstofdepositie door eendenhouderijen

Kijktip over een relevant stikstof-onderwerp waar je weinig over hoort: Zembla aflevering “De pekingeenden van Gelderland”. Bij de stikstofcrisis denken veel mensen aan de bouw, verkeer of melkveehouderijen. Maar in Gelderland blijken juist ook de eendenhouderijen -en de enige Nederlandse eendenslachterij- voor problemen te zorgen. Deze eendenhouderijen stoten enorm veel ammoniak uit, die vervolgens op de Veluwe neerslaat.

Veel stikstofdepositie door eendenhouderijen

Deze eendenhouderijen bevinden zich rond de Noordwest-Veluwe en het eendenvlees wordt voor 98% naar het buitenland geëxporteerd.

Er zijn 31 eendenhouderijen in Gelderland. Bij de eendenhouderij is het emissie-percentage dat in de natuur neerslaat hoger dan bij rundveehouderij: gemiddeld 7% tegenover 4%. Dit, in combinatie met de locatie van de eendenhouderijen, zorgt ervoor dat de eendenhouderijen voor veel meer stikstof-depositie op de Veluwe zorgen dan de 4600 Gelderse rundveehouderijen.

De enige eendenslachterij van Nederland bevindt zich ook in de omgeving van Ermelo. En die is omstreden; er zijn conflicten met bewoners en gemeente. De eendenslachterij zorgt voor stank- en geluidsoverlast en veel verkeersbewegingen in de buurt; er worden dagelijks duizenden eenden geslacht.

Daarnaast maken dierenwelzijnsorganisaties zich grote zorgen om deze vorm van veehouderij; via under-cover acties zijn er beelden gefilmd waarop er onder andere met eenden wordt gegooid en eenden tegen een muur doodgeslagen worden. Tijdens inspecties van de Voedsel-en waren autoriteit worden regelmatig kwalijke situaties geconstateerd.

Wat is het probleem met stikstof-depositie?

Stikstof-depositie vormt een bedreiging voor Natura-2000 gebieden. Bepaalde planten kunnen extreem goed groeien op stikstof, en daarmee wordt oorspronkelijke begroeiing verdreven. En vlak bij de eendenhouderijen bevindt zich één van de kwetsbaarste natuurgebieden van ons land.

Sommige eendenhouders die stoppen met hun bedrijf, verkopen hun "stikstof-rechten" door aan andere grote vervuilende organisaties. Zoals de Schiphol-groep, in 2023 voor 20 miljoen euro 12 boerderijen heeft opgekocht. Door deze aankoop kan Schiphol een natuurvergunning aanvragen en mogelijk in de toekomst vluchten naar Lely-stad Airport verplaatsen. Door het overkopen van stikstof-rechten kan een organisatie legaal meer stikstof uitstoten.

Meer informatie

De eendenhouderijen vinden hun oorsprong in de drooglegging van de Zuiderzee in 1932. Vissers uit Harderwijk en omgeving raakten hun inkomstenbron kwijt, en maakten de overstap naar de eendenhouderij.


Bekijk de volledige aflevering van Zembla hier: https://lnkd.in/eCCZMSPj

Clara Kuindersma
Clara Kuindersma
Hoofd Communicatie

Kennisbank

Gerelateerde artikelen