Update over de Nederlandse mest crisis

Nederland had jarenlang een uitzonderingspositie binnen de Europese Unie. Nederlandse boeren hadden toestemming om meer mest uit te rijden dan andere Europese landen. Maar hier komt nu een einde aan, en daarmee komen boeren met nog hogere mestoverschotten te zitten. De politiek is verdeeld over hoe deze crisis aan te pakken.

Nederland had uitzonderingspositie

Nederland had jarenlang een uitzonderingspositie binnen de Europese Unie. Nederlandse boeren hadden toestemming om meer mest uit te rijden dan andere Europese landen, vanwege het feit dat het Nederlandse gras relatief meer voedingsstoffen kan absorberen dan in andere landen. 

Maar door onvoldoende verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater, wordt deze speciale regeling nu geleidelijk ingetrokken. Tegen 2026 gelden er voor Nederland dezelfde mestregels als in de rest van Europa.

Hierdoor stijgen de kosten voor boeren aanzienlijk. De overtollige mest, die niet langer op het land uitgereden kan worden, moet nu met stijgende kosten worden afgevoerd. Het Nederlands Centrum voor Mestverwaarding heeft berekend dat er in Nederland dit jaar al sprake is van een mestoverschot van 300.000 tankwagens, elk gevuld met 35 ton koeienmest. Dit komt neer op 10,5 miljard liter mest.

Wat is het probleem met zoveel mest? 

Mest en urine bevatten ammoniak (NH3), een schadelijke stikstofverbinding. Een gedeelte van de stikstof komt direct in de bodem terecht, bijvoorbeeld door het uitrijden van mest of wanneer dieren in de wei zijn. Als er meer bemest wordt dan dat planten kunnen absorberen, kan de stikstof gemakkelijk uitspoelen en in het grond- of oppervlaktewater terechtkomen. 

Stikstof die niet in de bodem belandt, verdampt en vormt ammoniak in de lucht. Deze ammoniak slaat vaak binnen enkele kilometers neer op de grond, waardoor het in natuurlijke habitats of natuurgebieden terechtkomt, vooral als deze nabij landbouwgebieden liggen. Een deel van de ammoniak draagt bij aan de vorming van fijnstof in de lucht en kan door de wind over grotere afstanden worden verspreid.

De mest crisis houdt politiek bezig

Afgelopen dinsdag vond er een debat plaats in de Tweede Kamer over hoe we de mest crisis het hoofd kunnen bieden. Maar de politieke partijen staan lijnrecht tegenover elkaar. 

Beeld: Bas van der Schot, Volkskrant

Lees meer over dit onderwerp:

https://nos.nl/artikel/2516176-formerende-partijen-zwaar-verdeeld-over-mestproblemen 

https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2516177-mest-nieuw-hoofdpijndossier-in-den-haag-lto-wil-meer-tijd-voor-boeren

Clara Kuindersma
Clara Kuindersma
Hoofd Communicatie

Kennisbank

Gerelateerde artikelen