Bouwvrijstelling van tafel: AERIUS berekening bouwfase weer verplicht

Op 2 november 2022 heeft de Raad van State een streep gezet door de bouwvrijstelling, die vanaf juli 2021 van kracht was. Hierdoor zijn AERIUS berekeningen weer verplicht voor de bouwfase.

Wat was de bouwvrijstelling?

De bedoeling van de bouwvrijstelling was dat bij de vergunningverlening voor een project geen rekening hoefde te worden gehouden met de stikstofemissies van sloop-/bouwactiviteiten. Deze zijn namelijk van tijdelijke aard zijn. Critici plaatsten bij de ingang van de vrijstelling al de nodige vraagtekens, nu is dan ook het zoveelste stikstof-goocheltrucje van het Kabinet van tafel.

AERIUS berekening van bouwfase is weer verplicht.

Vele partijen vrezen voor een complete stilval van de bouw, dit hoeft echter zeker niet het geval te zijn. Net als voor de vrijstelling moet er per project weer onderzoek gedaan worden naar de mogelijke gevolgen van de stikstofuitstoot veroorzaakt in de aanlegfase.

Door pro-actief na te denken over de bouwmethodiek en deze in kaart te brengen, kunnen veel bouwprojecten gewoon doorgaan. De transitie naar een duurzaam gebouwde leefomgeving wordt steeds belangrijker. Meer informatie hierover kun je vinden op onze tips & tricks pagina.

Philip Kuipers
Philip Kuipers
CEO

Kennisbank

Gerelateerde artikelen