Stikstofvrij bouwen

Tips & Tricks

Welkom op onze Tips & Tricks pagina voor een stikstof-arme bouwplaats. Hier leggen we uit welke bronnen van stikstof er zijn, wat er eigenlijk wordt berekend, en tot slot geven we enkele tips per fase in de aanloop naar uw bouwproject.

Tips & Tricks nodig over agricultuur, extern salderen, of iets anders stikstofgerelateerde? Aarzel niet en neem gewoon contact met ons op!

Wat zijn stikstofbronnen?

De invoer voor een stikstofdepositieberekening bestaat in hoofdlijnen uit drie onderdelen. Ten eerste, het dieselverbruik als gevolg van de activiteit die plaatsvindt door álle machines. Hoe zwaarder en ouder de machine, hoe hoger de uitstoot. Hoe langer de machine draait, hoe hoger de uitstoot.  Ten tweede, alle vervoersbewegingen met als bestemming de bouwinrichting moeten worden ingetekend over een aanrijroute. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen lichte, middelzware, en zware vervoersbewegingen. Tot slot moet er ook een gebruiksfase worden berekend. Dit betreft in veel gevallen enkel de verkeersaantrekkende werking van het te realiseren project. Dit heeft als referentiesituatie de huidige, oude situatie. Ook kan in de gebruiksfase het verstoken van gas een grote bron van stikstof zijn. Gasloos bouwen is tegenwoordig dan wel verplicht, echter kan bij een verbouwing besloten worden de gasaansluiting te laten zitten. Wij adviseren om in alle gevallen van het gas af te gaan om de stikstof significant te reduceren.

Wat wordt er nu eigenlijk berekend?

In de AERIUS rekentool worden de bovengenoemde stikstofbronnen ingevoerd. Het rekenprogramma gaat vervolgens aan de hand van achterliggende data en modellen berekenen waar de uitgestoten stikstofdeeltjes weer neerkomen. Als deze zogenoemde depositie van de stikstofemissie door jouw project plaatsvindt in Natura 2000-gebieden, dan moet er worden gehandeld.

Tips in het bouwproces

Tekenfase

Houtbouw

Hout is makkelijker te bewerken met elektrische (hand)gereedschappen en daarnaast ook lichter in vervoer, zowel op als naar de bouwplaats.

Modulair

Evenals prefab, minder zwaar materieel nodig. Flexibel, efficiënter en sneller bouwproces, kost alleen meer tijd aan de tekentafel.

Prefab

Prefab bouwen vermindert de inzet van zwaar materieel en vervoersbewegingen. Op de bouwinrichting is dan alleen sprake van assembleren, en is de inefficiënte productie van en met losse bouwmaterialen te voorkomen.

Evenals prefab, minder zwaar materieel nodig. Flexibel, efficiënter en sneller bouwproces, kost alleen meer tijd aan de tekentafel.

Planningfase

Gedetailleerde planning

Een goede doordachte planning kan het onnodig en dubbel inzetten van vervoersbewegingen en machines voorkomen. Laat leveringen voor de bouw in een keer komen en sla het op locatie op in containers. Personeel laten carpoolen scheelt vervoersbewegingen. Kijk ook of je machines efficiënter kunt inzetten.

Bouwaansluiting

Vraag tijdig een bouwaansluiting aan zodat het gebruik van aggregaten overbodig is. Daarnaast maakt een bouwaansluiting de inzet van elektrisch materieel mogelijk.

Elektrisch materieel

Elektrisch bouwen vereist een nieuwe planning. Denk aan het laden van accu's en het huren van machines. Daarnaast moet er rekening gehouden worden met een lager vermogen, sommige taken zullen derhalve langer duren. Dit kan, op zijn beurt, ook resulteren in extra kosten.

Urgentie

Nieuwere machines

Is de urgentie hoog en wilt u binnenkort al beginnen? Kijk eens naar welke machines worden ingezet. Wist u dat een machine uit 2013 tot wel 10 keer minder NOx uitstoot vergeleken met een machine uit 2005.

Mankracht

Is de stikstofruimte zeer beperkt? Kijk waar mogelijk naar de inzet van mankracht met elektrisch (hand)gereedschap.

Advies & Berekening

Met spoed stikstofruimte nodig? Neem contact met ons op en wij geven snel advies met daarbij een passende berekening, zodat ú snel weer door kunt met bouwen.


Joost Walterbos
Joost Walterbos
CEO

Kennisbank

Gerelateerde artikelen