Mogelijk rechtszaak stikstof van Greenpeace tegen de staat

Op 20 mei 2021 heeft Greenpeace aangegeven dat zij juridische stappen gaan ondernemen tegen de overheid. Veel unieke Nederlandse natuur staat inmiddels op omvallen door jarenlange veel te hoge stikstofuitstoot. De oorzaak hiervan is te danken aan het – door de overheid veroorzaakte – decennialang zwalkende stikstofbeleid.


Onderzoek ‘Effecten van stikstofdepositie nu en in 2030: een analyse’


Aanleiding tot deze directe actie is het recente ecologisch-wetenschappelijk onderzoek van onderzoekscentrum B-WARE. Ecoloog Roland Bobbink stelt in het onderzoek dat de situatie in Nederland alarmerend is. Bijna 90% van onze beschermde habitattypes zijn in matig tot slechte staat. De natuur verstikt letterlijk door het enorme stikstofoverschot. Het gevolg hiervan is dat de natuur steeds eentoniger en stiller wordt; de biodiversiteit, en daarmee gehele ecosystemen zijn aan het instorten.


Van bedreigde en zeer gevoelige habitattypes zoals zandverstuivingen, heischrale graslanden en veenmosrietlanden, die zich onder andere bevinden op de Veluwe, laat het onderzoek al zien dat kenmerkende biodiversiteit reeds blijvend verloren is gegaan.

Stikstofuitstoot moet snel en drastisch omlaag, haast is geboden!


Nederland stoot gemiddeld 4 keer zoveel stikstof uit als andere Europese landen. Daarbovenop zijn we ook nog eens qua oppervlakte een vrij klein land, dus het ‘volume’ stikstof wat neerslaat is daardoor relatief gezien ook groter. De grootste boosdoener van stikstofdepositie in Nederland is de veehouderij.

In dierenmest ontstaat namelijk ammoniak, waarvan Nederland jaarlijks meer dan 75 miljard kilo produceert (dat is ruim 4.400 kilo mest per Nederlander). Ammoniak (en stikstofoxiden, NOx) zijn zogenoemde reactieve stikstofverbindingen die de oorzaak zijn van de huidige problematiek. Van alle Europese landen houdt Nederland per hectare landbouwgrond het meeste aantal dieren, Noord-Brabant heeft de hoogste concentratie vee ter wereld.

Het gedeelte van de stikstofcyclus wat berekend wordt met AERIUS

Eisen van Greenpeace

Verdere achteruitgang van de natuur moet stoppen, dat is zelfs in Europese wetgeving vastgelegd. Maar de Nederlandse overheid heeft daar tot op heden lak aan en schendt deze Europese natuurregelgeving.

Daarom heeft Greenpeace op 20 mei 2021 een sommatiebrief aangeboden aan demissionair premier Rutte en demissionair minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, waarin ze oproepen zo spoedig mogelijk meer maatregelen te treffen voor natuurbehoud en herstel in Nederland. De eisen van Greenpeace luiden: 50% stikstofreductie (ten opzichte van 2019) in 2025, 70% reductie (t.o.v. 2019) in 2030 en 90% reductie (t.o.v. 2019) in 2035.

Acht boerenorganisaties hebben zich verenigd met de eis van Greenpeace aan de overheid. De overheid heeft jarenlang weggekeken van de enorme gevolgen van de Nederlandse vee-industrie. Het is gewoon simpelweg niet mogelijk om als klein land de op één na grootste landbouwexporteur van de wereld te zijn en tegelijkertijd binnen de ecologische grenzen te blijven produceren.  

Het is tijd dat de Nederlandse Staat eindelijk de nodige knopen doorhakt waarmee de Nederlandse landbouw en veehouderij in plaats van een oorzaak van natuur- en klimaatproblematiek kunnen worden omgevormd naar een oplossing hiervoor. Ecologische landbouw met veel minder dieren, en met de natuur als ‘kern-inachtneming’ is de sleutel. De overheid moet prioriteit geven aan een goed verdienmodel voor duurzaam boeren en er moet voldoende geld beschikbaar worden gesteld om de switch naar ecologische landbouw te faciliteren voor de Nederlandse boeren.

Tot dusver heeft de overheid nog niet laten zien dat ze echt aanstalten willen maken voor een juridisch houdbaar doch drastisch pakket maatregelen voor deze stikstofcrisis. De stap van Greenpeace naar de rechter zal dus met alle waarschijnlijkheid niet lang uitblijven.

Ricardo Vieira Rijo
Ricardo Vieira Rijo
NOx - specialist

Kennisbank

Gerelateerde artikelen