Stikstofuitstoot door zeevaart hoger dan verwacht

Ook op zee wordt stikstof uitgestoten; de zeevaart zorgt, via de onvolledige verbranding in motoren, voor een vervuiling die slecht is voor de gezondheid van mens en milieu. Deze stikstof slaat neer op water en land, en ondanks strengere emissie-eisen voor schepen valt de uitstoot hoger uit dan verwacht.

Dit blijkt uit onderzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), die toezicht houdt op de stikstofemissies van zeeschepen. De ILT werkt voor dit onderzoek samen met zeven andere Europese landen, omdat de emissies van de zeevaart zich logischerwijs niet alleen binnen de eigen landsgrenzen afspelen. 

Vooruitblik op toekomstig onderzoek

Zeeschepen stoten met name bij lage vaarsnelheden hoge hoeveelheden stikstof uit. Op dit moment worden de emissies bepaald door middel van de certificaten van de scheepsmotoren. Een volgende stap in het onderzoek wordt om met behulp van satellieten nauwkeurig de stikstofemissies van individuele schepen te kunnen meten.

Jasper van Vliet, Chief Data Scientist (ILT) zegt hierover: “We zien dat we verbazend nauwkeurig, op het niveau van een individueel schip, de uitstoot kunnen meten. Dit betekent voor de toekomst dat we wereldwijd emissies van schepen kunnen meten, om die resultaten gebruiken om juist bij díe schepen te gaan inspecteren waar de metingen hoger dan verwacht zijn”.

Bron: https://www.ilent.nl/actueel/nieuws/2024/06/21/uitstoot-in-de-zeevaart-daalt-niet

Clara Kuindersma
Clara Kuindersma
Hoofd Communicatie

Kennisbank

Gerelateerde artikelen