Speciale stikstofregels voor Schiphol

Minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof, VVD) heeft de stikstofregelgeving voor Schiphol versoepeld tegen het advies van haar hoogste stikstofambtenaar in. Dit blijkt uit interne documenten van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) die NRC heeft ingezien. Deze versoepeling maakte het voor Schiphol eenvoudiger om een natuurvergunning te verkrijgen, waardoor het aantal vluchten niet verminderd hoefde te worden.

Extern salderen & versoepelingen

De woordvoerder van Van der Wal verklaarde dat Schiphol dezelfde behandeling kreeg als andere bedrijven die gebruikmaken van extern salderen. Extern salderen houdt in dat stikstofruimte van de ene locatie kan worden overgenomen door een andere.

Deskundigen betwijfelen echter of de vergunning juridisch standhoudt, en merken op dat andere bedrijven niet dezelfde versoepelingen kunnen claimen. Het ministerie stelt dat de overheid weliswaar verantwoordelijk is voor natuurbehoud, maar dat een bedrijf niet verplicht is te controleren of natuurherstel prioriteit heeft.

Versoepelingen voor Schiphol

De versoepeling betrof onder andere negen boerderijen nabij Schiphol, die begin vorig jaar door de luchthaven waren overgenomen. Schiphol mocht de bespaarde stikstof van deze boerderijen volledig inzetten om eigen uitstoot te compenseren. Volgens NRC werd niet gecontroleerd of nabijgelegen natuurgebieden herstel nodig hadden, hoewel Europese regelgeving dit vereist.

Verder onthullen de documenten dat ambtenaren traag werkten aan de nieuwe natuurvergunning voor Schiphol, wat de luchthaven in staat stelde langer met hoge uitstoot door te gaan. Toen de vergunning uiteindelijk werd verstrekt, was het ministerie al voorbereid op mogelijke juridische stappen van natuurorganisaties, maar hadden ze al tijd gewonnen. Een ambtenaar schreef: "De verwachting is dat dit zeker anderhalf jaar oplevert."

Ministerie ontkent vertraging rondom vergunning

Het ministerie ontkent dat het vertragen van de vergunning opzettelijk was: "Door voortschrijdend inzicht en adviezen van de Commissie voor de milieueffectrapportage is de aanvraag meermaals aangepast, wat tijd kost en zorgvuldig moet gebeuren."

De coulante houding van het ministerie wordt mede ingegeven door zorgen over het behoud van vluchten en werkgelegenheid, aldus NRC. Juridisch onderzoeker Ralph Frijns bekritiseert deze vertragende tactiek: "Je hebt je aan de wet te houden, zeker als rijksoverheid."

Bron: https://nos.nl/artikel/2518690-nrc-kabinet-versoepelde-stikstofregels-speciaal-voor-schiphol 

Clara Kuindersma
Clara Kuindersma
Hoofd Communicatie

Kennisbank

Gerelateerde artikelen