Debat mestproblematiek: boeren blijven nog wekenlang in onzekerheid hangen over de mestproblematiek

Overvolle mestopslagen

Minister Wiersma van Landbouw (BBB) heeft de Tweede Kamer niet kunnen overtuigen van haar aanpak van de mestproblemen waarmee veel boeren kampen. Door EU-regels ter bescherming van schoon oppervlakte- en grondwater mogen veehouders minder mest uitrijden dan zij produceren, wat leidt tot overvolle mestopslagen.

De Kamer vreest dat boeren nog dit jaar tegen milieuwetten zullen aanlopen of zoveel geld aan mestafvoer kwijt zijn dat een faillissement dreigt. Reeds voor de beëdiging van het nieuwe kabinet riep de Kamer op tot een spoeddebat, met als meerderheidsopinie dat inkrimping van de veestapel de enige oplossing voor Nederland is.

Nog geen concrete toezeggingen

De Kamerleden wilden van minister Wiersma weten of zij de mestplannen van voorganger Adema, die enige ruimte aan de boeren biedt, zou uitvoeren. Deze plannen omvatten onder meer een vrijwillige uitkoopregeling en het onderling verhandelen van mestrechten tussen dier- en veehouderijen.

Wiersma kon geen concrete toezeggingen doen. "De komende weken gaan we werken aan de uitwerking van het hoofdlijnenakkoord", aldus Wiersma. "Ik kan nu nog niet op de zaken vooruitlopen, gezien mijn korte voorbereidingstijd."

Ze erkende wel dat de plannen van Adema "goede dingen" bevatten, maar gaf geen duidelijkheid over de beschikbaarheid van de vier miljard euro die het vorige kabinet hiervoor had gereserveerd.

Weinig tijd voor uitgebreid beraad 

Kamerleden van zowel de oppositie als coalitie, waaronder GL-PvdA, D66, CDA, Partij voor de Dieren, NSC en VVD, benadrukten de urgentie van de situatie. Zij wezen erop dat er weinig tijd is voor uitgebreid beraad, gezien de gedetailleerde gesprekken die al met Adema waren gevoerd en de brede steun voor zijn plannen.

Wiersma bevestigde dat zij met het kabinet aan het coalitieakkoord zal werken om een regeerprogramma op te stellen, maar dat zij daar nog niet op vooruit kan lopen. 

Wel heeft ze haar ambtenaren opdracht gegeven adviezen uit te brengen over het opslaan van mest in silo's, het verminderen van het aantal beschermde watergebieden en het aanpassen van enkele nadelige mestberekeningen.

Bron: https://nos.nl/artikel/2527427-boeren-nog-weken-in-onzekerheid-over-mestprobleem-kamer-vraagt-minister-om-spoed

Clara Kuindersma
Clara Kuindersma
Hoofd Communicatie

Kennisbank

Gerelateerde artikelen